Co je to pojištění odpovědnosti za škodu

Řadí se do něj odpovědnost z běžného života, z vlastnictví majetku a odpovědnost za zvíře. Obyčejně kryje případy jako netěsnící hadici od pračky, která vytopí sousedův byt, uvolněnou střešní tašku, která zraní kolemjdoucí, nebo Vašeho zatoulaného mazlíčka, který v nestřežené chvíli vběhl do vozovky.

Pokud například v obchodě omylem shodíte drahé zboží, chrání Vás pojištění před nutností platit náhradu za způsobenou škodu z vlastní kapsy. Místo toho nehodu vyfotíte, vezmete si kontakt na majitele obchodu a na případné svědky a celou věc předáte k vyřízení své pojišťovně. Důležité samozřejmě je neuznávat v takové situaci poškozeným nárok na náhradu škody, nebo se jinak ve věci bez pokynu své pojišťovny angažovat. Za své pojištění ostatně každý měsíc platíte právě proto, abyste se při nešťastné náhodě nemuseli sáhodlouze trápit. Pojišťovna Vás zastoupí a takzvané pojistné plnění (náhradu škody) vezme na sebe.

Tento druh pojištění kryje kromě finančních škod nebo škod na majetku i případy, kdy jste odpovědni za to, že se někdo zranil. Protože se vztahuje i na Vaše blízké osoby, které s Vámi sdílí domácnost, nebo na Vaše děti do 26 let věku, kryje pojištění odpovědnosti za škodu typicky i případy, kdy Váš potomek při zimní dovolené omylem na sjezdovce srazí a zraní jiného lyžaře.

Pozor ovšem v takových situacích na zdánlivě nevinné škádlení. Pokud by se jednalo o přímo nebo nepřímo úmyslně způsobenou újmu, pojištění se na tuto nešťastnou událost vztahovat nebude. Stejně tak se nevyplatí riskovat a před rizikovými situacemi pít alkohol nebo užívat jiné omamné a psychotropní látky. Zjištění jejich stop v těle pojištěného účast pojišťovny na celé situaci vylučuje.

Podmínky Vašeho pojištění probereme a případně upravíme při sjednání Vaší smlouvy. My v MONETA Money Bank rádi spolupracujeme s Direct Pojišťovnou, a. s., která nabízí nejširší pojistné krytí na trhu a má ke klientům lidský přístup. Vidět to je např. už na přehledných a srozumitelných pojistných podmínkách.

Pojištění si můžete sjednat na kterékoli z našich mnoha poboček, kde jsou naši bankéři připraveni zodpovědět jakékoli Vaše další dotazy. Zastavte se na kávu, rádi Vás uvidíme.